مقايسه ماسک های صورت

مشخص نیست که چه زمانی وضعیت کرونا دوباره عادی می شود. بنابراین باید ماسک های صورت همچنان برای محافظت عمومی استفاده شوند

تونيوز اطلاعاتی در مورد انواع و ویژگی های عملکرد ماسک های صورت ارائه می دهد

 (پوشاندن اجزای صورتFFP) ماسک های

این ماسک ها کاملاً مناسب هستند و به طور قابل اعتماد از فرد در برابر ویروس ها محافظت می کنند. این ماسک های تنفسی حتی کوچکترین ذرات معلق در هوا را فیلتر می کنند. آنها در شکل های مختلف موجود هستند. پوشیدن ماسک های دارای دریچه بازدم راحتتر است. اما آنها فقط هوای استنشاق شده را فیلتر میکنند و از افراد دیگر محافظت نمی کنند. تنفس های فاقد دریچه بازدم هوای استنشاق شده را فیلتر می کنند و همچنین از آلودگی محیط با استفاده از قطرات بازدم توسط فرد استفاده کننده جلوگیری می کنند. ماسک

در درجات مختلف اثربخشی در دسترس هستندFFPهای

(FFP1 80 % Schutz)،(FFP2 95%) و (FFP3 99,95%)

FFPماسک های تنفسی معمولاً گرد یا بیضی شکل است. آنها متناسب با صورت طراحی شده اند که با بندهای کشی یا سفت روی صورت قرار می گیرند. ماسکهای

PPE از نظر ایمنی شغلی به تجهیزات محافظت شخصی

 تعلق دارند و باید از پوشنده در برابر ذرات معلق در هوا و قطرات محافظت کنند. برای اینکه این ماسکهای فیلترکننده ذرات به طور قانونی در اروپا به گردش درآیند، باید مراحل ارزیابی را طی CEکنند و سپس توسط سازنده با علامت

 مشخص می شوند

ماسک جراحی (همچنین: ماسک پزشکی یا ماسک جراحی)

ماسک های جراحی ماسک های صورت یکبار مصرف و شل هستند که بینی، دهان و چانه را میپوشانند. آنها معمولاً برای محافظت از فرد در برابر قطرات و ذرات بزرگ و جلوگیری از انتقال ترشحات تنفسی بالقوه عفونی از فرد به فرد دیگر استفاده می شود

ماسک های جراحی میتوانند از نظر طراحی متفاوت باشند. معمولاً ماسک صاف و مستطیل شکل با چین وچروک است. قسمت بالای ماسک شامل یک نوار محکم است که میتواند متناسب با بینی تنظیم شود. بندهای کشی یا بلند و محکم از مناسب بودن ماسک جراحی اطمینان حاصل می کنند. نوارها را میتوان از پشت گوش حلقه کرد یا از پشت سر گره زد

ماسک های پارچه ای دست ساز (ماسک های عمومى)

کیفیت آنها به عنوان مثال، به پارچه های استفاده شده، تعداد لایه ها و اینکه آیا بینی و دهان را به درستی میپوشاند بستگی دارد. آنها از آلودگی محیط اطراف افراد به قطرات بازدم جلوگیری می کنند. با اینحال، اين نوع ماسک محافظت کافی در برابر ذرات معلق در هوا را ایجاد نمی کند

منبع

www.bundesgesundheitsministerium.de

www.baua.de

(موسسه فدرال ایمنی و بهداشت شغلی)

https://sicherheiteswissen.info/

tun111706

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 15.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 1,250 total views,  2 views today

Related posts