ممنوعیت حمل و نقل برای مسافران از مناطق کرونایی

برای مسافران کشورهایی که جهش ویروس کرونا در آنها گسترده است، حمل و نقل برای کلیه شرکت های هواپیمایی و قطار ممنوع است. این گزارش در ابتدا توسط وزارت امور خارجه فدرال تا ۱۲ می ۲۰۲۱ اعمال می شود. موارد استثناء در مورد افراد مقیم و دارای حق اقامت در آلمان و همچنین مسافران عبوری اعمال میشود. موسسه رابرت کوخ به طور منظم به روز رسانی هایی را منتشر می کند که در آن کشور هایی که جزو مناطق شدید کرونایی هستند نام برده شده است. علاوه بر این، محدودیت های ورود برای مسافران بسیاری از کشورهای ثالث یعنی کشورهای غیر اتحادیه اروپا اعمال می شود: آنها فقط در موارد استثنایی مجاز به ورود هستند. قوانین ۳۰ مارس همچنان در مورد همه مسافران اعمال می شود – صرف نظر از اینکه آنها از مناطق پرخطر، از مناطق با شیوع بالا، جهش ویروس یا سایر کشورها باشند. آنها در گزارش تونيوز “بازگشت از سفرها فقط با آزمایش و قرنطینه” توصیف شده اند. اطلاعات بیشتر

مقاله وزارت امور خارجه فدرال در مورد ورود به کشور

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468?openAccordionId=item-2415580-0-panel

لیست موسسه رابرت کخ در تمام مناطق مختلف ویروس

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

اطلاعات مسافران کشورهای ثالث

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html

اخبار تونیوز در رابطه با بازگشت از سفر

https://tunewsinternational.com/؟s=21033102

tun21043001

Flughafen Stuttgart. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,570 total views,  2 views today

Related posts