مهمانی و جشن های خصوصی با حداکثر ٩٩ مهمان

مراسم عروسی یا جشن تولد اطفال را دوباره میتوان از روز سه شنبه تاریخ نهم جون با حضور مهمانان بیشتری برگزار کرد. شما میتوانید تا ٢٠ نفر از خانواده های مختلف را در خانه خود داشته باشید. هیچ محدودیتی برای اعضای خانواده وجود ندارد. دولت ایالت بادن-وورتمبرگ به تازگی این موضوع را اعلام کرده است. آنها دو مثال میاورند: اگر چهار نفر در یك خانه با هم زندگی کنند، حداکثر ١٦ فرد دیگر غیر از خانوادهشان می توانند به مهمانی یا جشن دعوت شوند. اگر سه نفر از بستگان با چهار نفر از میزبانان یکجا شوند، فقط ١٣ نفر بازدید کننده غیر از بستگان میتوانند اشتراک نمایند. جشن های خصوصی در اتاق هايی که به اجاره گرفته میشود، مانند رستورانها با حداکثر ٩٩ مهمان مجدداً میتواند برگزار شود. همچنان سینما، کنسرت یا تئاتر: حداکثر با ٩٩ مهمان از روز دوشنبه اول ماه جون پذیرفته میشوند. برای آنها باید صندلی/چوکی های ثابت با فضای کافی وجود داشته باشد. به علاوه، در مهمانی های خصوصی، قوانین صحی باید رعایت شود

tun053001

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Samra Barnia, 02.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,885 total views,  2 views today

Related posts

Leave a Comment