میزان بالای واکسیناسیون در بین دانشجویان توبینگن

طبق نظرسنجی دانشگاه توبینگن در بین بیش از ۴۰۰۰ دانشجو، ۷۴ درصد از افرادی که مورد سوال قرار گرفته اند قبلاً کاملاً واکسینه شده اند. ۹۲ درصد درحال حاضر اولین واکسیناسیون را دریافت کرده اند. تنها ۳٫۷ درصد گفته اند که تحت هیچ شرایطی نمیخواهند واکسینه شوند. این تمایل به واکسیناسیون به طورقابل توجهی بیشتر از جمعیت عمومی آلمان است. این گزارش از دانشگاه توبینگن در بیانیه مطبوعاتی است. برند انگلر، رئیس دانشگاه توبینگن می گوید: “ارقامنشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان مزایای قاطع واکسیناسیون علیه کووید ۱۹را می بینند.” پساز مطالعه آنلاین به مدت سه ترم، دانش آموزانبالاخره می‌خواستند به تعلیم حضوری بازگردند. این دانشگاه همچنین میخواهد واکسیناسیون را به همه ۵۰۰۰ دانشجوی سال اول که برای ترم زمستان به توبینگنمی آیند، ارائه دهد. این واکسیناسیون ها با همکاری مرکز واکسیناسیون توبینگن از ۱۶ تا ۳۰ آگوست انجام می شود. سپتامبر در ساختمان باستان شناسی قدیمی،

Wilhelmstraße 9, 72074 Tübingen

انجام می‌شود.

سایر علاقمندان دیگر نیز میتوانند

وقت ملاقات بگیرند. تا ۱۵ آگوست میتوانید بدون قرار قبلی در مرکز واکسیناسیون در پاول هورن آرنا، واکسینه شوید.

tun21081102
Universität Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 3,186 total views,  4 views today

Related posts