می گوید “ريسك كم”. معنی آن چیست؟ Corona App

تجربه در قطار ICE: دو زن مسن سوار می شوند و در ردیف بعدی مینشینند. آنها از ماسک های زیبایی استفاده کرده اند و گوشیهای هوشمند جدید خود را بیرون می آورند. همانطور که آنها به یکدیگر می گویند، نوههایشان برنامه هشدار کرونا را برای آنها بارگذاری کرده اند یکی می گوید: “کم خطر”. دیگری: “همينطور برای من کم خطر، نگاه کن!” با خیال راحت، آنها ماسك ها را از روی صورتشان برمیدارند و یک بطری شراب پروسِکو از کیف دستی خود بيرون می آورند.

مشکلی پیش آمده، اما چه؟ این دو زن دو كار اشتباه می کنند:

1. زدن ماسک در همه قطارها اجباری است. بنابراین خانم ها مجاز نیستند که آن را دربیاورند زیرا احساس امنیت می کنند. زیرا با استفاده از ماسک از دیگران محافظت می کنید در صورتی که بدون اینکه بدانند آلوده شده اند.

2. همچنین آنها ایمن نیستند: “کم خطر” به این معنی است که برنامه اخیراً برخوردی با یک فرد آلوده به كرونا ثبت نکرده است. این بدان معنا نیست که ممکن است در این حوالی فرد آلوده ای نباشد که هنوز از آلودگی مطلع نباشد.

اگر تلفن هوشمند به جای “کم”، “افزایش خطر” نشان دهد، چه معنایی دارد؟ این بدان معناست که در طی ۱۴روز گذشته برخورد با حداقل یک نفر که از نظر کرونا مثبت بوده است صورت گرفته است. سپس همچنین دستورالعمل هایی را برای انجام کار دریافت خواهید کرد: به خانه بروید و با پزشک خانواده خود، خدمات پزشکی مجانی در شماره ۱۱۶۱۱۷ یا بخش بهداشت تماس بگیرید تا مراحل بعدی را هماهنگ کند.

تلفن هوشمند شخصی شما هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه فرد آلوده چه کسی است، ندارد. فقط میداند که در نزدیکی تلفن هوشمند دیگری بود که نتیجه آزمایش مثبت را اعلام کرد.

به هر حال: نوشیدن شراب در قطار در زمان کرونا ممنوع نیست، اما همچنین توصیه نمی شود. بهتر است مراقب باشید!

اطلاعات بیشتر در مورد برنامه و نحوه عمل آن:

tun102802

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 16.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,990 total views,  4 views today

Related posts