نمای کلی گرافیک های مربوط به مقررات کرونا که به زبان های زیادی موجود است

وزارت ایالت بادن-وورتمبرگ گرافیک اطلاعاتی ایجاد کرده است که مقررات کرونا بر روی آنها نمایش داده میشود. این گرافیک ها به زبان های انگلیسی، عربی، فارسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، ترکی، لهستانی، رومانیایی و روسی در دسترس هستند. آنها نشان می دهند که وقتی تعداد افراد آلوده به زیر ۱۰۰، زیر ۵۰ وزیر ۳۵ برسد، چه قوانینی اعمال می شود. آنها همچنین شرایطی را بیان می کنند که در صورت کمتر بودن از۱۰٠، چه مراحل بعدی باز شدن امکان پذیر است. میزان بروز در توبینگن در حال حاضر زیر ۳۵ است. تونیوزاینترنشنال اطلاعات منظمی در مورد مقررات فعلی ارائه می دهد. شما میتوانید گرافیک کلی را در اینجا پیداکنید

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/fehler/

tun21061501

Das Staatsministerium Baden-Württemberg stellt Übersichtsgrafiken über die Corona-Regelungen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Grafik: Staatsministerium Baden-Würrtemberg.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,770 total views,  2 views today

Related posts