نکات و راهنمایی برای زندگی روزمره در آلمان

بروشور „تقویت مهارت های حمایت از مصرف کنندگان پناهندگان. کمک کار به زبان ساده “از پناهندگان برای یافتن راه خود در مصرف گرایی روزمره آلمانی حمایت می کند. مباحث به طور خلاصه توضیح داده می شود، و نکات کاربردی، نکات و مثالها به دنبال آن می آید. این بروشور همچنین چک لیست ها، فیلم های توضیحی و نمای کلی را ارائه می دهد، اغلب به چندین زبان، به عنوان مثال عربی. سوالات مربوط به قرارداد، خرید آنلاین، یادآوری و آژانس های جمع آوری بدهی، قانون کار و اجاره، اطلاعات شوفا، بانک ها، وام ها و بیمه ها مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات دیگر

-https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/202001/AH_Verbraucherschutz_Gefluechtete.pdf

tun21081801

Die Wohnungsraumsuche in Schwarmstädten wie Tübingen fällt vielen Menschen schwer. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 6,144 total views,  21 views today

Related posts