هفته بین فرهنگی ۲۰۲۰ در توبینگن

هفته بین فرهنگی از یکشنبه ۲۷ سپتامبر تا سه شنبه ۶ اکتبر در سراسر کشور برگزار می شود. شعار امسال این است: “با هم زندگی کنیم، با هم رشد کنیم”. هدفاز هفته بین فرهنگی ارائه اطلاعات در مورد موضوعات مهاجرت و ادغام و ارائه تجارب بین فرهنگی برای مشارکت است. طبق گفته کورنلیا ویبر از دفتردیاکونی توبینگن: برخورد ها ترس را کاهش می دهند و غریبه ها را به همسایگان و دوستان باارزش تبدیل می کنند. هفته بین فرهنگی به مدت ۴۵ سال است که درتوبینگن انجام می شود. از ۲۴ سپتامبر تا ۲۴ اکتبر رویدادهای متعددی برگزار خواهد شد: به عنوان مثال کارگاه های آموزشی آشپزی، رقص و آواز، اما همچنینبرنامه هایی برای کودکان و خواندن و نمایشگاه هایی با موضوعات مختلف. این حوادث در سرتاسر توبینگن گسترش یافته است. برخی از رویدادها هزینه دربردارد و ثبت نام لازم است. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه هفته بین فرهنگی در توبینگن را در لینک زیر پیدا می کنید:

www.interkulturellewoche.de/2020/tuebingen

با توجه به وضعیت فعلی کرونا تغییرات در برنامه ها ممکن است. کلیه تغییرات در لینک زیر تحت عنوان “نکات مربوط به رویداد ما” اعلام خواهد شد. محافظتو پوشاندن دهان و بینی باید در همه موارد استفاده شود و قوانین فاصله نیز اعمال شود:

www.kirchenbezirk-tuebingen.de

tun090101

Foto: IKW 2020 Plakat

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 685 total views,  2 views today

Related posts