وصول بدهی را بصورت آنلاین بررسی کنید

به عنوان مثال، اگر کسی كالايى را بصورت آنلاین سفارش دهد و آن را دریافت کند درست نيست كه پول آن رابه موقع پرداخت نکند، در اين صورت شرکتی کهکالا را ارسال کرده است میتواند ادعای پول خود را وصول و از شما خسارت دريافت كند. این روشجمع آوری بدهینامیده می شود. این شرکت میتواند شرکتهای خاص یا یک وکیل برای مدیریت مجموعه استخدام کند. این شرکت ها اغلب با هزینه های هنگفتی روبرو هستندبه عنوان مثال برای مراحل قانونی. مرکزمشاوره مصرف کننده در وبسایت خود می نویسد: “صورتحساب ها اغلب زیاد است.” در آنجا يك خدمات رايگان كنترل پرداخت بدهى ارائه می شود. از این كنترلمیتوان برای بررسی اینکه آیا اصلاً مطالبات باید پرداخت شود یا کل مبلغ هزینه ها موجه است استفاده کرد. مرکز مشاوره مصرف کنندگان همچنین ٩ نکته دقیقدر مورد نحوه واکنش صحیح متضرران در قبال مطالبات جمع آوری بدهی ارائه می دهد. به عنوان مثال: مرعوب نشوید. مهمتر از همه: هر چیزی را که نمیفهمید امضا نکنید. مرکز مشاوره مصرف کنندگان همچنین به سؤالات مربوط به روش کار پاسخ می دهدبه عنوان مثال: “آژانس های جمع آوری بدهى مجاز بهانجام چه کارهايی هستند؟هر مرحله از مراحل را شرح می دهد و اصطلاحات فنی را توضیح میدهد. همچنین میتوانید نامه های نمونه را در وبسایت آنها پیداکنید. به عنوان مثال، برای جلوگیری از ادعاهای غیر موجه به صورت کتبی. در صورت تردید، افراد مبتلا باید از یک مرکز مشاوره مصرف کننده یا متخصصان دیگر مانند مشاوره بدهی یا مدیران ادغام مشاوره بگیرند. برای بررسی آنلاین: در ماسک جستجو، جمله:

„Verbraucherzentrale Inkasso-Check“

را وارد کنید.

tun090810

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 05.11.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,998 total views,  6 views today

Related posts