١١ درصد از اعضای بوندستاگ جدید دارای سابقه مهاجرت هستند

نفر نمایندگان انتخاب شده مجلس جدید با سابقه مهاجرت در پارلمان جمهوری فدرال آلمان خواهند نشست. آنها ۱۱٫۳ درصد از کل ۷۳۵ نمایندگان مجلس هستند در انتخابات سال ۲۰۱۷ تنها ۸٫۲ درصد بودند. این نتیجه تحقیق رسانه ادغام است. سابقه مهاجرت به این معناست که اگر شخص یا حداقل یکی از والدین آنها از طریق متولد شدن شهروند آلمان نباشد، آمارشناسان اینگونه تعریف می کنند. بر این اساس، ۲۶ درصد از جمعیت آلمان دارای سابقه مهاجرت هستند. از میان احزاب “دی لینکه„ دارای بالاترین نسبت نمایندگان پارلمان با سابقه مهاجرت با ۲۸،۲ درصد و اس پ د با ۱۷ درصد، حزب سبزها با ۱٤٫۴ درصد آ اف د ۷٫٢اف پ د با ۵٫۴ درصد، س د او/ س اس او با ۴٫۱ درصد. نمایندگان مجلس (۳۱ نفر) با سابقه مهاجرت مربوط به کشورهای اتحادیه اروپا هستند که این تعداد حدود ۳۷ درصد از کل نمایندگان مجلس است. شش مورد از آنها از ایتالیا و پنج مورد از لهستان است. ۱۸ نماینده از ترکیه آمده اند و۶ نفر دارای سابقه مهاجرت ایرانی هستند. اطلاعات بیشتر با لیستی از نمایندگان مجلس: بیشتر نمایندگان مجلس با سابقه مهاجرت | مقاله | ادغام خدمات رسانه ای

(mediendienst-integration.de)

tun21100603

Im Reichstagsgebäude in Berlin tagt der deutsche Bundestag. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 

 3,801 total views,  4 views today

Related posts