پستهایی در مورد واکسن های کرونا

برايت ايگنويا، سردبیر تونیوز اینترنشنال، پست هایی را که در شبکه های اجتماعی در مورد واکسنها علیه ویروس های کوید منتشر شده است، جمع آوری کرده است. در میان چیزهای دیگر، این بحث وجود دارد که میتوان مغز انسان را با استفاده از واکسن های

RNA

 کنترل کرد یا آزمایشات واکسن روی حیوانات را باید متوقف کرد زیرا تعداد زیادی از آنها مرده اند. از کارمندان

CIA

 یا برندگان جایزه نوبل به عنوان گارانتی مردمی نام برده می شود. پیامدهای جدی حتی گاهی اوقات به آزمایش های خالص کرونا نسبت داده می شود. در جستجوی اطلاعات معتبر، تونیوز اینترنشنال به متخصصان پزشکی متصل می شود که به عنوان واکسیناسیون، دانش و تجربه واکسن ها را دارند. مصاحبه با آنها به چندین زبان بصورت نوشتاری و بصورت فیلم در سایت

http://www.tüimpfen.de

در دسترس است

tun21052804
Bei der Impfung. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 2,987 total views,  6 views today

Related posts