پناهندگان جوان به زمان بیشتری برای ادغام نیاز دارند

شما باید به پناهندگان جوان فرصت بیشتری بدهید تا در آلمان ادغام شوند. این نتیجه ای است که آلبرت شر و هلن برایت به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی علوم اجتماعی در دانشگاه آموزش و پرورش فرایبورگ به آن رسیده اند. شما با جوانان پناهنده و پناهجویان در بادن-وورتمبرگ مصاحبه کردید. در حال حاضر انتظار می رود که این جوانان در مدت زمان کوتاهی به „دستاوردهای ادغام“ خاصی دست یابند: زبان آلمانی را یاد بگیرند و مدارک تحصیلی و حرفه ای را کسب کنند. با اینحال برای برخی از جوانان پناهنده ارائه این خدمات تا حدود ۲۱ سالگی قابل تصور نیست اما معمولاً پس از آن توسط اداره رفاه جوانان حمایت نمی شوند. آنها در واقع به پشتیبانی نیاز دارند، به عنوان مثال برای درخواست شغل و یافتن راه خود از جنگ کاغذ بازى، این گفته شر و برایت است. بنابراین هر دو خواستار تمدید گزینه های حمایت از رفاه جوانان برای چند سال هستند. به ویژه افراد جوان که دولدونگ دارند تحت فشار خاصی قرار دارند: از ۲۱ سالگی „باهدف ادغام موفقیت آمیز“ دیگر نمیتوانند درخواست اجازه اقامت دهند. از اينرو اين گزینه باید حداقل تا سن ۲۶ سالگی تمديد شود. هنگامی که آنها وارد آلمان می شوند، پناهندگان جوان عمدتاً انگیزه فراگیری زبان، یافتن شغل و تأمین وضعیت اقامت خود را دارند. محققان فرایبورگ اقامت در محل اقامت عمومی بدون امکان عقب نشینی یا فشار زیاد فکری و بدنی و همچنین تجارب تلخ تبعیض را از موانع ویژه موفقیت در این مسیر میدانند. شرایط به ویژه برای جوانانی که فقط دولدونگ دارند دشوار است. از آنجا که آنها نمیدانند چند ماه دیگر هنوز در آلمان خواهند بود، برخی انگیزه خود را برای یادگیری زبان، رفتن به مدرسه یا کار از دست داده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد: „اگر آنها هیچ چشم اندازی برای بهبود وضعیت زندگی خود مشاهده نکنند، به عنوان مثال مصرف الکل و مواد مخدر و گرایش به جرایم کوچک افزایش می یابد.“ این به نوبه خود بحث های رسانه ای و سیاسی را شکل می دهد که در آن نوجوانان پسر که تازه فرار کرده اند اغلب به عنوان یک گروه مشکل در سراسر صفحه ارائه می شوند. آلبرت شر و هلن برایت گزارش مفصلی از مطالعه خود را در „ادغام خدمات رسانه ای“، که در آن میتوانید مطالعه را نیز بارگیری کنید:

„پناهندگان جوان به زمان بیشتری نیاز دارند“

| مقاله | ادغام خدمات رسانه

mediendienst-integration.de

Im Ortsteil Derendingen in Tübingen, Baden-Württemberg, gibt es eine Erstunterkunft für geflüchtete Menschen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,485 total views,  4 views today

Related posts