پناهندگان در سراسر جهان، اروپا و آلمان: ارقام سال ۲۰۲۰

طبق آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد حدود ۷۶ میلیون نفر در سراسر جهان در حال فرار هستند که از جمله تقریباً ۴۶ میلیون آواره داخلی در کشور خودهستند. بزرگترین جنبش پناهندگی و مهاجرت در حال حاضر در ونزوئلا است که حداقل سه میلیون نفر کشور را به مقصد کشورهای همسایه ترک کرده اند. حدود ۹۵۰۰۰ پناهنده در سال ۲۰۲۰ به مرزهای اتحادیه اروپا رسیدند. بیشتر آنها از طریق غرب مدیترانه ۴۱ هزار و۹۰۰ نفر به اسپانیا آمدند، حدود ۳۴ هزار و ۲۰۰نفر به ایتالیا و ۲۳۰۰ نفر به جزیره مالت از طریق مدیترانه مرکزی رسیدند. حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر از طریق شرق مدیترانه به یونان آمدند. در حالی کهبیشتر پناهندگان در سال های اخیر از سوریه و افغانستان آمده اند ولی در سال ۲۰۲۰ این افراد عمدتاً از شمال آفریقا بودند. از هر ۵ نفر یک نفر از تونس، ۱۴ نفراز الجزایر و ۸ درصد از مراکش آمده اند. طبق منابع رسمی ۱۴۰۰ نفر در حین عبور از دنیا رفتند اما احتمال دارد تعداد موارد گزارش نشده به طور قابل توجهی بیشتر باشد. ۱۲۲۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۰ در آلمان درخواست پناهندگی داده اند. از این تعداد فقط حدود ۷۶۰۰۰ نفر در سال گذشته به کشور وارد شدند. ۲۶۵۰۰درخواست از طرف کودکان پناهنده متولد آلمان انجام شده است. ۱۹۶۰۰ برنامه پیگیری از افرادی است که قبلا در کشور بودند. تقاضای پناهندگی همچنان روبه کاهش است. برای مقایسه: بیش از ۴۷۰۰۰۰ درخواست در سال ۲۰۱۵، بیش از ۸۴۵۰۰۰ در سال ۲۰۱۶، بیش از ۱۸۵۰۰۰ در سال ۲۰۱۸ و بیش از۱۶۵۰۰۰ در سال ۲۰۱۹ ارسال شده است. ادغام رسانه ای ارقام مربوط به سال ۲۰۲۰ را از منابع مختلف جمع آوری کرده است که ارزیابی کامل آن در لینکزیر موجود است:

Die wichtigsten Asylzahlen 2020 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION (mediendienst-integration.de)

tun21011901

Foto: Refugee camp Moria, Ahmad Sear Ahmadi

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,589 total views,  5 views today

Related posts