پیشنهادات برای مراقبین خانواده در توبینگن

مراقبان به استراحت نیاز دارند تا خود بیمار نشوند. به همین دلیل است که کمک سالمند توبینگن گزینههای مختلفی را به آنها ارائه میدهد که میتواند آنها را تسکیندهد. در

(Pauline-Krone-Heim 16)

مکان برای مراقبت های کوتاه مدت در تمام طول سال وجود دارد. افرادی که نیاز به مراقبت دارند در یک مرکز بستری می شوند. در بسیاری از موارد، صندوقهای بیمه مراقبت طولانی مدت هزینه های اقامت را تأمین می کنند، این موضوع را شهر توبینگن در بیانیه مطبوعاتی مطرح میکند. اطلاعات بیشتر را میتوانید درسايت

پیدا کنید. توبینگن همچنین دارای چهار مرکز مراقبت روزانه است. در آنجا از افراد نیازمند به مراقبت، در روزهای جداگانه مراقبت می شود. اطلاعات تماس درصفحه اصلی

موجود است. هر کسی که در مورد پیشنهادات امدادی سوالی دارد میتواند با مرکز پشتیبانی مراقبت در توبینگن به شماره (٠٧٠٧١٩٦٤٦٦٤٦)

یا مرکز مشاوره برای افراد مسن و بستگان آنها تماس بگیرد. میتوانید با شماره

(٠٧٠٧١٢٢٤٩٨)

تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر را میتوانید در صفحه اصلی

پیدا کنید.

tun21072901
Der Neckar in Tübingen.Foto:tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

 3,309 total views,  3 views today

Related posts