چرا بسیاری از مردم با سابقه مهاجرت تولدشان روز اول ماه ژانويه است

از ریم الساغر

BAMF٤١٦.٤٢٠ به اساس گزارش اداره مهاجرت

) مهاجرین به پیشنه ١٢٣.٠٠٠ که تاریخ تولد آنها در روز اول ماه ژانويه میباشد که بیشترین این ارقام را مردم از کشور سوریه به تعداد ٨٥.٠٠٠ تشکیل داده است که بعد از آن ترکیه به تعداد ٦٠.٠٠٠ و افغانستان به تعداد ٣٠.٠٠٠ و در رده اخیر کشور عراق با داشتن

و یکی پی دیگر مانند کشور های اریتره یا مارا کو و لبنان میباشد.

آیا قرار است این یک شوخی باشد

آیا واقعاً بسیاری از مردم در روز اول ماه ژانويه به دنیا آمده اند یا دلایل دیگری وجود دارد؟ در بسیاری کشورها ثبت تاریخ تولد آنقدر مهم نبوده ولی برعکس در آلمان خیلی مهم میباشد. البته جشن گرفتن تاریخ تولد در بسیاری کشورها رواج نبوده و یا اکر بوده است آن هم به ندرت میباشد البته تفکر مردم نسبت به جشن تولد فرق میکند. بسیاری از مردم جشن تولد نمیگیرند چرا که آنها یک سال از عمر خود را از دست داده اند و یا اگر جشنی هم بگیرند به دلیل رسیدن به اهداف شان میباشد. به عنوان مثال در کشور سوریه دفتر ثبت احوال نفوس تنها سال تولد را دقيق یاداشت میکنند و به ماه و روز اعتنای چندان ندارند

از اینکه ثبت مکمل تاریخ تولد در آلمان خیلی مهم میباشد البته اداره اتباع خارجی برای تکمیل تاریخ تولد ماه و روز تولد را ١ و ١ یاداشت میکنند به این دلیل بسیاری از مردم تاریخ تولد انها ١ میباشد، اما دلیل دیگری هم وجود دارد. بسیاری از سوری ها از تجربه خود گزارش می دهند که برخی از والدین فرزندان خود را به صورت گذشته نگر ثبت نام می کنند و تاریخ زودتر از تولد واقعی را ثبت می کنند. هدف آنها این است که به فرزندان خود دسترسی زود هنگام به مدرسه را داشته باشند. این بدان معنی است که پدر و مادر فرزندان خود را بزرگتر از سن واقعی شان ثبت میکنند. البته وزارت آموزش و پرورش تا شش سالگی کودکان را به عنوان دانش آموزنمی پذیرد. بسیاری از والدین سن فرزندان شان را قصداً اشتباهی میزنند تا یک سال زوتر از مکتب فارغ شوند، والدینی هستند که پشیمان هستند که تاریخ تولد اشتباهی در پاسپورت فرزندان شان وارد شده اند. بسیاری از کودکان به پدر و مادر خود در این مورد شکایت می کنند. البته ثبت دقیق تاریخ تولد در نسل جدید خیلی مهم پنداشته میشود و آنها نمیخواهند از جمله کسانی باشند که تاریخ تولد آنها به ١ و ١ ثبت نقلی شود

tun112403

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 25.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 831 total views,  6 views today

Related posts