چرا مسلمانان عید قربان را جشن میگیرند

توسط رحیما عبدالحافید

برای بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان، ” Opferfest“، یا عید قربان از جمعه ٣١ جولای سال٢٠٢٠ آغاز میشود. این بالاترین مراسم در اسلام است. با توجه به تقویم قمری اسلامی، عید قربان میتواند در هر زمان از سال برگزار شود، در تقویم خورشید معمولاً یازده روز در سال به عقب منتقل میشود. عید قربان، مسلمانان را به یاد اعتماد حضرت ابراهیم به خدا و نجات فرزند ابراهیم اسماعیل می اندازد. خدا می خواست ابراهیم را امتحان کند و آزمایش کند که چقدر مطیع و فرمانبردار است. خداوند متعال در خواب از ابراهیم خواست تا پسرش را به عنوان قربانی، قربان كند. ابراهیم در مورد این خواب به پسرش گفت و اسماعیل پاسخ داد كه پدرش باید آنچه را انجام دهد که باید انجام دهد. ابراهیم فرزند خود را دوست داشت، اما او واقعاً میخواست از خدا اطاعت کند. وقتی خداوند این را فهمید، او در آخرین لحظه برای ابراهیم گوسفندی را فرستاد، که ابراهیم بتواند به جای پسرش آن گوسفند را قربانی کند. برای گرامیداشت این داستان ابراهیم که اعتماد بی پایان به خداوند داشت، بسیاری از مسلمانان هنوز هم حیوانی را در عید قربان ذبح میکنند. در اصل عید قربان سه روز است اما بعضی مراسم مذهبی از یک روز قبل آن آغاز مشود. به این روز “روز عرفات” گفته میشود که به نام کوه عرفات در جنوب شرقی مکه نامگذاری شده است. در آنجا، بسیاری از زائران از نیمه شب تا عصر روز قبل از عید قربان، نماز میخوانند و کاملاً به عبادت خدا متمرکز میشوند. بسیاری از مسلمانانی در این روز به زیارت شرکت می کنند تا گناهان سال گذشته و سال جاری شان توسط خدواند متعالی بخشیده شود. این توصیه حضرت محمد است. در اول صبح روز عید قربان، بسیاری از مساجد مملو از افراد میشود. در این روز زنان نیز به دعا و نیایش میپردازند. پس از نماز عید، مؤمنان عید را به هم دیگر تبریک میگویند. به عنوان عیدی بعضی هدایا به کودکان نیز داده میشود. سپس ذبح گوسفند یا حیوان دیگر صورت میگیرد. حیوان قربانی طبق قوانین اسلامی ذبح میشود. سپس گوشت به سه قسمت تقسیم می شود: یک قسمت به نیازمندان داده میشود، بخشی به اقوام و دوستان و قسمت سوم برای خانواده نگهداری میشود.

tun071402

Foto: tünews INTERNATIONAL; Rahima Abdelhafid

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,932 total views,  4 views today

Related posts