چه کسی باید در قرنطینه باشد؟

افرادى كه در طی ١٤ روز گذشته با فرد آلوده به ویروس کرونا در تماس نزدیک بوده باشند، باید در قرنطینه بمانند. تماس نزدیک یعنی: شما با شخصی که جوابآزمايش كروناى او مثبت بوده حداقل ١٥ دقيقه صحبت كرده ايد یا فرد آلوده در فاصله کمتر از ١.٥ متر در مقابل شخص دیگر سرفه یا عطسه کرده باشد. طبق اطلاعات مرکز فدرال آموزش بهداشت، در هر دو مورد “خطر زیادی” برای ابتلا وجود دارد به همين خاطر مسئول اداره بهداشت قرنطینه را توصيه ميكند. در صورت هرگونه تماس نزدیک با افراد آلوده باید ١٠ تا ١٤ روز سلامت شما مورد کنترل قرار بگيرد. این کار را میتوان در خانه انجام داد. به پیام “در صورتقرنطینه چه باید کرد؟” مراجعه کنید. بخش بهداشت همچنین تصمیم می گیرد که چه موقع قرنطینه به پایان برسد.

tun102010

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 28.05.2020

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 573 total views,  2 views today

Related posts