کارت واکسیناسیون به صورت دیجیتالی نیز وجود دارد

افراد واکسینه شده به زودی دیگر مجبور نیستند کارت واکسیناسیون زرد خود را با خود به همراه داشته باشند. همچنین میتوانید برای اثبات کامل بودن واکسیناسیونکرونای خود از تلفن هوشمند خود استفاده کنید. وزارت بهداشت اعلام کرد از روز دوشنبه ۱۴ ژوئن کارت واکسیناسیون دیجیتال در بادنوورتمبرگ آغاز می‌شود.از این روز به بعد، مراکز واکسیناسیون پس از واکسیناسیون دوم، گواهی دیجیتالی صادر می کنند که یک کد (QR) روی آن وجود دارد. کد را میتوان با برنامهرایگان (Covidpass) یا برنامه هشدار کرونا در فروشگاه ها توسط برنامه‌های گوشی خواند و در گوشی هوشمند بارگیری کرد. با اینحال، کد (QR) هنگام چاپنیز معتبر است. هر کسی که قبلاً هر دو واکسن را در یک مرکز واکسیناسیون دریافت کرده باشد، به طور خودکار دفترچه دیجیتالی را ازطریق پست دریافت میکند. اگر توسط پزشک خانواده خود واکسینه شده اید، میتوانید این دفترچه را از یک داروخانه قابل صدور دريافت نماييد. این امر همچنین در مورد افرادی که دربادنوورتمبرگ بهبود یافته یا واکسینه نشده اند نیز صدق می کند. با اینحال، همه داروخانه ها از نظر فنی آماده خدمات نیستند. داروخانههایی که در این برنامهشرکت می کنند باید به زودی در پورتال

به صورت آنلاین یافت شوند. این وزارت می نویسد: “مطب پزشکان از اواسط ژوئیه قادر به صدور گواهی واکسیناسیون دیجیتال خواهد بود.” گواهی واکسیناسیونزرد هنوز معتبراست.

tun21061101

Bei der Impfung. Foto: tünews INTERNATIONAL / Somayeh Atefpour.

 4,916 total views,  2 views today

Related posts