کتاب و فيلم آنلاین در توبینگن

باز شدن کتابخانه شهر توبینگن برای مشتریان بعد از شش ماه می امکان خواهد داشت. این معلومات در یک اطلاعیه مطبوعاتی از دولت شهرستان اعلام گردید. تا زمان دوباره بازگشايی این کتابخانه، شما میتوانید کتابها, سی دی و فيلم را به صورت آنلاین به دست آورید. کافیست به روی وبسایت رفته و موارد مورد ضرورت خود را به دست آورید.

www.tuebingen.de/stadtbuecherei

مشتریان میتوانند موارد مورد ضرورت خود را از طریق تلفون به شماره:٠٧٠٧١٢٠٤١٤٠٣

روز های سه شنبه تا جمعه از ساعت ده و نیم تا ساعت دوازده و نیم فرمایش دهند. برای برداشت فرمایشات خود میتوانند به روزهای سه شنبه تا جمعه از ساعت ده و نیم تا ساعت پنج بعد از ظهر و روزهای شنبه ازساعت ده تا ساعت دو بعد ازظهر از پنجره ورودی تسلیم شوند. در صفحه اصلی کتابخانه شما هر هفته کتاب های جدید و متفاوت را برای اطفال خود دریافت کرده پیدا می کنید.

tun042303

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 15.04.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 731 total views,  2 views today

Related posts

Leave a Comment