کرونا از اول جولای: اجازه برگزارى تظاهرات

از اول جولای سال ٢٠٢٠ قوانین جدیدی برای مبارزه با ویروس کرونا در ایالت بادن وورتمبرگ وجود دارند. قوانین مختص به کرونا بر اساس ماده شماره ٨ به آزادی گردهمایی ها احترام خاصی میگذارد. به همین دلیل در اصل هیچ حد و مرزی برای تعداد تظاهرکنندگان وجود ندارد. البته باید عوامل برگزاری گردهمایی ها همکاری لازم را انجام دهند تا شرکت کنندگان حداقل فاصله (١،٥ متر) را رعایت کنند. ارگان های دولتی همچنین میتوانند رعایت دستورالعمل های بهداشتی مشخصی را از اشتراک کنندگان درخواست کنند.زمانی که این دستورالعمل ها نتوانند سلامت افراد را در تظاهرات تضمین کنند، قانون قدرت کافی به ارگانهای دولتی میدهد تا حتی در صورت لزوم وجود این نوع گردهمایی ها را ممنوع کنند. این قواعد در پاراگراف ١١ قانونهای مختص به دوره کرونا و دستور العمل ها برای جلوگیری شیوع بیشتر این ویروس از ٢٣ جون قرار دارند

tun062506

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 04.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,964 total views,  2 views today

Related posts