کرونا از اول جولای: برنامه ها با شركت بیش از ٢٠ نفر

از اول جولای سال ٢٠٢٠ قوانین جدیدی برای مبارزه با ویروس کرونا در ایالت بادن وورتمبرگ وجود دارند. ازاین به بعد درمراسم و برنامه ها تا ٢٥٠ نفراجازه اشتراک را دارند. پیش شرط آن این است، که در طول مراسم هر نفر جای مشخص خود را داشته باشد و یک برنامه مشخص تا پایان دنبال شود. تحت اینشرایط به طورمثال برنامه های فرهنگی، جلسه یا سمینارهای همکاران و گردهمایی اعضای یک باشگاه قرار میگیرند. مراسمهای رقص هنوز هم ممنوع میباشندبه جز کلاس های آموزش رقص و تمرین ها. از اول ماه آگوست در برنامهها و مراسم ها، تا ٥٠٠ نفر اجازه ی شرکت کردن را دارند. تا ٣١ ماه اکتبر برنامههایی با بیش از ٥٠٠ نفرممنوع میباشد. این دستور العمل ها برای جلوگیری از پخش شدن هرچه بیشتر ویروس کرونا از طرف دولت ایالتی از ٢٣ جون در دستورکار قرار گرفته اند.

tun062503

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 25.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,792 total views,  2 views today

Related posts