کرونا: قوانین سختگیرانه تر از ۱۱ ژانویه

در بادن-وورتمبرگ محدودیت های شدیدتر خروج از روز دوشنبه ۱۱ ژانویه اعمال می شود. فقط افرادی که با هم در یک واحد مسکونی زندگی می کنند اجازه ملاقات در فضای عمومی و خصوصی را دارند. فقط یک نفر که در یک واحد مسکونی دیگر زندگی می کند مجاز به پیوستن به آنها است. کودکانی که تا ۱۴ سال دارند از دو واحد مسکونی به حساب نمی آیند. اگر دو خانوار با هم از بچه ها مراقبت كنند، میتوانند به این ملاقات ادامه دهند، اما این جمع مراقبتى باید “دائمی” باشد. هرکسی که خانه خود را ترک کند باید بتواند دلیل “معتبری” برای این موضوع ثابت کند. بسیار سختگیرانه است، مخصوصاً از ساعت ۸ شب تا ۵ صبح. سپس میتوانید از آپارتمان خارج شوید اگر مجبور شوید به محل کار خود بروید. هر کسی که به یک جلسه مذهبی برود یا یک حیوان خانگی را بیرون ببرد مجاز به بیرون رفتن است. در طول روز، به عنوان مثال در خارج از منزل با فقط با یک فرد که در یک آپارتمان دیگری زندگی می کند نیز مجاز به ورزش است. سپس میتوانید به خرید بروید یا از یکی از معدود خدمات مجاز استفاده کنید. با اینحال، فقط فروشگاه هاییکه کالاهایی را برای نیازهای روزانه ارائه می دهند، باز هستند. این قوانین در نسخه فعلی مصوبه دولت ایالت SARS-CoV-2بادن-وورتمبرگ در مورد اقدامات حفاظت از عفونت در برابر شیوع ویروس

( وجود دارد (دستور کرونا

 اینمحدودیت ها از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ اعتبار دارد. این موارد خلاصه ای از قوانین موجود در سه صفحه در اینترنت را خلاصه شده است

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210108_Auf_einen_Blick_Lockdown_Januar_DE.PDF

tun21010901

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 17.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 840 total views,  2 views today

Related posts