کشور کماکان در حال ادامه دادن قرنطینه است

بادن-وورتمبرگ میخواهد محدودیت های کرونا را گام به گام از بین ببرد. این همان چیزی است که نخست وزیر وینفرد کرچمن روز جمعه در پارلمان ایالت گفت. بازگشایی باید به صورت مرحله ای انجام شود. سطح اول از دوشنبه، ۸ مارس اعمال می شود. معیار به اصطلاح هفت روزه است، یعنی تعداد عفونت های جدید به ویروس کرونا در هر صد هزار نفر در طی یک هفته. در تمام شهرستانهایی که در سه روز متوالی میزان آنها کمتر از ۱۰۰ باشد، آزادی بیشتری وجود دارد. سپس حداکثر پنج بزرگسال به علاوه کودکان زیر۱۴ سال از دو خانوار میتوانند به دفعات دوباره ملاقات کنند. کتاب فروشی ها و فروشگاه های ساختمانی مجاز به بازگشایی هستند. سالن های زیبایی نیز دوباره مجاز به بازگشایی هستند، اما فقط پس از یک آزمایش کرونا سریع. فروشگاههای خرده فروشی، موزه ها، باغ وحش ها و باغ های گیاه شناسی فقط با قرار ملاقات قابل دسترسی هستند. حداکثر پنج نفر از دو خانوار یا ۲۰ کودک در یک گروه مجاز به ورزش در فضای باز هستند. اگر مبتلایان کمتر از ۵۰ باشند، شرایط دوباره آرام می شود: خرید یا بازدید از موزه ها و باغ وحش ها بدون قرار ملاقات، حداکثر ده بزرگسال مجاز هستند با هم در فضای باز ورزش کنند. رستوران ها، سینماها و تئاترها همچنان بسته هستند. علاوه بر دانش آموزان دبستان، کلاس های ۵ و ۶ از ۱۵ مارس مجاز به بازگشت به مدرسه هستند اگر تعداد افراد تازه آلوده در مناطق جداگانه در سه روز متوالی از هفته از مرز ۱۰۰ نفر عبور نكند، زودترین موقع در ۲۲ مارس است. از ابتدای آوریل، بنابر چشم انداز کرچمن، به طور قابل توجهی افراد بیشتری واکسینه می شوند و امکانات بیشتری برای تست کرونا فراهم مى شود

tun21030502

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie. Foto: tünews INTERNATIONAL; Oula Mahfouz

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,840 total views,  2 views today

Related posts