کمک به بستگان در افغانستان در مرکز پناهندگی توبینگن

با توجه به وضعیت تهدید کنونی، بسیاری از مردم افغانستان نگران اقوام و دوستان خود هستند که هنوز در این کشور هستند. مرکز پناهندگی در توبینگن به شما مشاوره و کمک می کند: تمام دادههای افراد مربوطه در افغانستان و دلیل وضعیت خطرناک، در صورت امکان با شواهد، در یک فرم نوشته می شود. مرکز پناهندگی این را به وزارت خارجه فدرال ارسال می کند. در بیانیه وزارت خارجه فدرال در کنفرانس مطبوعاتی دولت در ٢٥ آگوست، آمده است: “پایان حمل و نقل هوایی، پایان عملیات تخلیه نظامی، به معنای پایان تلاش ما برای کمک به افرادی نیست که برای آنها هستیم. مسئول مهاجرت و امنیت آینده”. بر اساس گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (بامف)، علاوه بر اتباع آلمانی، افرادی که برای دولت فدرال کار کرده اند (به اصطلاح کارکنان محلی)، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و کارکنان سازمان های مردم نهاد به همراه آلمان در آلمان پذیرفته میشوند. در کنفرانس مطبوعاتی دولت، از فرهنگیان و دانشمندان نیز نام برده شد. هر کسی که درافغانستان خویشاوندانی دارد که به این گروه ها تعلق ندارند، همچنان میتواند به مشاوره بیاید. دراین موارد، کارکنان مرکز پناهندگی سعی می کنند اطلاعات و تماس های بیشتری را برای سایر برنامه های اضطراری ارائه دهند. برای مشاوره در مرکز پناهندگی باید از قبل وقت بگیرید. شماره تلفن و زمان باز شدن در صفحه اصلی آمده است:

https://asylzentrum-tuebingen.jimdo.com/

tun21082404

Aslyzentrum Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,873 total views,  18 views today

Related posts