کمک به پناهندگان در محل جدید توبینگن

بخش کمک‌‌های اجتماعی شهر توبینگن نقل مکان کرد. در حال حاضر در خیابان درندینگن شماره ۵۰ است. این ایستگاه حدود ده دقیقه پیاده تا ایستگاه اصلی قطارفاصله دارد. از ایستگاه قطار تا ایستگاه اتوبوس

Hegelstraße،

خطوط ۲، ۵ و ۱۶ حدود چهار دقیقه طول می کشد. ساختمان بدون مانع است و آسانسور دارد. در بخش تخصصی کمک به پناهنده، کارکنان در مورد تمام سؤالاتزندگی روزمره، به عنوان مثال یادگیری زبان، آموزش، ادغام کار و همچنین مسکن، آموزش و مشارکت مشاوره می دهند. ساعات اداری دوشنبه و چهارشنبه ازساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح و با تعیین وقت قبلی است. همانطور که شهر اعلام كرده، قرارهای قبلی باید از طریق تلفن یا ایمیل انجام شود. بخش مددکاری اجتماعی درخواستهای مسکن و حقوق بازنشستگی را پردازش می کند، گواهینامه های حق مسکن را صادر می کند، به دریافت کنندگان کمک های اجتماعیمشاوره می دهد و از افرادی که خانه ندارند و تحت مدیریت شهر هستند مراقبت می کند. همچنین مسکن‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. ساعات اداری دوشنبه وچهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح و با تعیین وقت قبلی است. همچنین قرارهای قبلی باید از طریق تلفن یا ایمیل در اینجا تعیین شود. از جمله موارددیگر، بخش برنامه ریزی اجتماعی پیشنهادات مربوط به حدود ۲۰۰ کودک و جوان با بونوس ‌کارت‌ را هماهنگ می کند. در آنجاهم وقت قبلی باید گرفته شود. یکاتاق انتظار بزرگ در قسمت ورودی خیابان درندینگن ۵۰ وجود دارد. روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۱:۳۰ صبح به عنوانکافهسوشیالباز است. یک ایستگاه کاری رایانه شخصی با دسترسی به اینترنت برای بازدیدکنندگان وجود دارد. همچنین قفسه مبادله، یه گوشه برای کودکان واطلاعات مربوط به پیشنهادات اجتماعی وجود دارد. رویدادها در اتاق انتظار امکان پذیر است، به عنوان مثال توسط انجمن ها و سازمان های داوطلبانه. گروههایخودیاری نیز باید بتوانند با هماهنگی ازکافه سوشیالاستفاده کنند. شماره تلفن کارکنان تغییر نکرده است. همچنین میتوانید به صورت مرکزی در۰۷۰۷۱/۲۰۴۱۵۰۲ یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس

با این مرکز تماس بگیرید. همچنین به

در بخشFمراجعه کنید.

tun21101202
Der Fachbereich Soziales der Stadt Tübingen ist ab Oktober 2021 in der Derendinger Straße 50, 72072 Tübingen zu finden. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 2,380 total views,  4 views today

Related posts