گشت و گذار نامحدود؟-بسیاری از والدین نگران این هستند که تلفن های هوشمند، رایانه ها

بسیاری از والدین نگران این هستند که تلفن های هوشمند، رایانه ها و کنسول ها می توانند به فرزندانشان آسیب رسانده و آنها را به اعتیاد تبدیل کنند. آنها غالباً از خود می پرسند که روزانه چند دقیقه یا ساعت استفاده از رسانه های دیجیتال مناسب است. ابتکار „SCHAU HIN!“ توسط وزارت فدرال خانواده، سالمندان، زنان و جوانان به همراه ARD و ZDF یک توصیه برای این امر دارد: کودکان تا پنج سال می توانند تا نیم ساعت در روز از نمایشگر استفاده کنند و کودکان شش تا نه سال می توانند تا یک ساعت استفاده کنند. کودکان بزرگتر از ده سال می توانند ده دقیقه به ازای هر سال سن در روز یا یک ساعت به ازای هر سال سن در هفته استفاده کنند.
اطلاعات: www.schau-hin.info/grundlagen/medienzeiten-feste-bildschirmzeiten-fuer-kinder-vereinbaren
(nh)

 2,502 total views,  2 views today

Related posts

Leave a Comment