یادگیری در تلویزیون

با توجه به همه گیرى کرونا، پخش کنندگان عمومی بیشتر احتمال پخش برنامه های آموزشی را دارند. آنها علاوه بر خوبی به ارائه آموزشی در حال حاضر محدود میباشد. برنامه های آموزشی مشهور آلمانی در تلویزیون

Sendung mit der Mausسیاره شول و

هستند. علاوه بر این، بیست و چهار ساعت در هفته دسترسی به کتابخانه های آنلاین از پخش کنندگان عمومی وجود دارد: نشرات و برنامه هايی که در پایان، لینک آنها را خواهید از جمله نشرات آموزشی پخش کنندگان آلمانی میباشد

ZDF „Planet schule“:

https://www.ardmediathek.de/ard/suche/planet%20schule/

ARD „Planet Wissen“: https://www.planet-wissen.de/index.html

KIKA „Wissen macht Ah“, „Pur plus“: https://www.kika.de/wissen/besser-wissen-102.html

WDR „Sendung mit der Maus“: https://www.wdrmaus.de/aktuelle-sendung/

tun21011201

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 16.02.2021

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,488 total views,  2 views today

Related posts