دسترسی به اداره مهاجرت در منطقه توبینگن

به دلیل بحران کرونا، ساعت های کاری در اداره مهاجرت در منطقه توبینگن وجود ندارد. در موارد فوری، قرارملاقات گذاشته می شود. برای دسترسی به تکتک اداره ها، اطلاعات زیر اعمال می شود:

اداره مهاجرت در دفتر لندراتس آمت وقت ملاقات با اداره امور خارجيان در لندراتس آمت به طور مستقیم با مدير مسئول گذاشته می شود. جزئیات تماس را دراینجا میتوانید پیدا کنید:

http://www.kreis-tuebingen.de/310341.html

برای تمدید دولدونگ و اقامت های دیگر کافی است مدارک دولدونگ یا اقامت های دیگر را به لندراتس آمت ارسال کنید. پس از تمدید، اسناد توسط پست ارسالمی شوند. اداره امور خارجه در شهر توبینگن دفتر اداره امور خارجه در حال حاضر از دوشنبه تا جمعه از ساعت دو تا چهار به صورت تلفنی ٢٠٤٢٠٢٠دردسترس است، سپس به کارکنان گزارش داده می شود. در صورت لزوم، وقت ملاقات فوری شخصی را می توان تلفنی یا توسط ایمیل گذاشته شود:

termin.auslaenderamt@tuebingen.de

 اداره امور خارجيان در شهر روتنبورگ بخش امور خارجه از طریق اداره انتظامات شهری به صورت تلفنی در دسترس است ٠٧٤٧٢١٦٥،٢٤٦ يا٠٧٤٧٢١٦٥،٣٧٦ و همچنین از طریق ایمیل:

auslaenderamt@rottenburg.de

برای اکثر درخواست ها، لازم است شخصاً به دفتر بروید. در این مورد باید تلفنی قرار ملاقات گذاشته شود. ازطریق تلفن مطلع میشوید چه مدارکی را باید همراهخود داشته باشید.

tun050505

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 18.05.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,340 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment