فصل حمام کردن با شرایط شروع می شود

روز پنجشنبه کمیته رهبری دولت ایالتی تصمیم گرفت استخرهای شنا، استخرهای حرارتی و سرگرمی و همچنین دریاچه های حمام کردن با دسترسی کنترل شده در بادن-وورتمبرگ از ٦ ماه یونی دوباره اجازه بازگشایی دارند. با این حال محدودیت هایی نیز وجود دارد. بنابر این در استخرها و روی چمن ها تعداد معینی از افراد می توانند وجود داشته باشند. افرادی که با هم خویشاوندی ندارند و یا اگر در یک خانه با هم زندگی نمی کنند باید در استخرها و دریاچه ها فاصله ١.٥ متری را رعایت کنند. مسؤلین باید اطمینان حاصل نمایند که در مقابل جاهای پرش و سرسره های آب جمعیت یا صفی وجود نداشته باشد. این امر برای قسمت ورودی نیز صدق می کند. افرادی که داخل استخرها می شوند باید مشخصات تماس خود را ارائه دهند تا در صورت مبتلا بودن شخصی به ویروس به آنها اطلاع رسانی شود. این اطلاعات بعد از چهار هفته پاک می شوند

tun060401

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 11.06.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,760 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment