بودجه حمايت مالى در طول تعطيلات

برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوان خانواده هایی که درآمد کم دارند، به عنوان مثال افرادى كه از مرکز کار دریافت مزایای اجتماعی می کنند، همچنین در تعطیلات تابستانی بودجه لازم برای تدریس وجود دارد. برای بسیاری از دانشجویان، درسها از ماه مارس به دلیل همه گیری کرونا فقط در حد محدود ممکن بوده است. تدریس در ایام تعطیلات تابستانی روشی عالی برای جلب دانشهایی است که از دست داده اید. هزینه های تدریس توسط لندراتس آمت تأمین می شود. در تعطیلات تابستانی هیچ بیانیه ای از مدرسه لازم نیست. فرم ها و اطلاعات مربوط به خدمات بسته آموزشی و… Read More

برنامه جدید پناهندگان دانشگاهی در زمینه علوم رایانه

دانشگاهیان پناهندگان اغلب دریافت مدارک و دستاوردهای دانشگاهی خود را در خارج از کشور در آلمان دشوار می کنند. اکنون یک برنامه جدید در دانشگاه واشنگتن در حوزه علوم رایانه کمک می کند. هدف این است که آنها بتوانند آموزش خود را ادامه دهند تا مدارک تحصیلی آنها در آلمان شناخته شود. شرکت کنندگان تحت مراقبت قرار می گیرند و یک برنامه مطالعه فردی دریافت می کنند. هدف این برنامه کمک به دانشگاهیان است که سریعتر وارد بازار کار شوند. اولین شرکت کنندگان در ترم زمستانی 2020/21 در دانشگاه روتلینگن پذیرفته می شوند. سرویس تبادل این برنامه را تأمین می… Read More

تصویر تحریف شده: مهاجران در رسانه های آلمان

چگونه رسانه های آلمان درباره افراد با سابقه مهاجرت گزارش می دهند؟ محقق رسانه، توماس هسترمن از دانشگاه ماکرومدیا این کار را در یک مطالعه برای سرویس رسانه ادغام بررسی کرد. افراد مهاجر به سختی در رسانه ها حرفی برای گفتن ندارند حتی اگر در یک گزارش حضور داشته باشند. فقط در ١٢.٣ درصد گزارشهای تلویزیونی و روزنامه ها درباره مهاجران، افراد مبتلا به صدای اصلی نقل می شوند. روزنامه عکس ٦.٩ درصد، روزنامه آلمانی های جنوبی ٩.٢ درصد به افراد دارای سابقه مهاجرت اجازه می دهند تا صحبت کنند. بیشتر اوقات درt ” ٢٢.٧ درصد و در جهان ٢٠.٦… Read More

New program for refugees with an academic background in computer sciences

Often, refugees with an academic background from a different country have trouble getting their degree or their academic achievements recognized in Germany. The new qualification program at the Hochschule Reutlingen in the field of computer sciences now helps with this issue. The goal of the program is to give refugees the chance to educate themselves further, in order for their degrees to be recognized in Germany. The participants will be coached and will receive an individualized study program. The program is supposed to help academics get into the working force faster. This coming winter semester 2020/21, the Hochschule Reutlingen will… Read More

Contact Us

Magazine Html