تصویر تحریف شده: مهاجران در رسانه های آلمان

چگونه رسانه های آلمان درباره افراد با سابقه مهاجرت گزارش می دهند؟ محقق رسانه، توماس هسترمن از دانشگاه ماکرومدیا این کار را در یک مطالعه برای سرویس رسانه ادغام بررسی کرد. افراد مهاجر به سختی در رسانه ها حرفی برای گفتن ندارند حتی اگر در یک گزارش حضور داشته باشند. فقط در ١٢.٣ درصد گزارشهای تلویزیونی و روزنامه ها درباره مهاجران، افراد مبتلا به صدای اصلی نقل می شوند. روزنامه عکس ٦.٩ درصد، روزنامه آلمانی های جنوبی ٩.٢ درصد به افراد دارای سابقه مهاجرت اجازه می دهند تا صحبت کنند. بیشتر اوقات درt

” ٢٢.٧ درصد و در جهان ٢٠.٦ درصد نقل قول می شود. بیش از ٢٥ درصد گزارش های تلویزیونی و روزنامه ها درمورد افراد دارای سابقه مهاجرت با اعمال خشونت مورد بررسی قرار گرفته است. ٢.٩ درصد گزارش ها مربوط به قربانی های خشونت است. علاوه بر این توماس هسترمن پیش از این در سال ٢٠١٩ فهمیده بود که این گزارش موضوع جنایات خارجی را تحریف می کند. مظنونین خارجی ١٩ بار در گزارش های تلوزیونی هر چقدر که سهم آمار آنها مطابقت دارد ١٩ بار ذکر می شود و در گزارش های روزنامه ها حتی ٣٢ بار تکرار می شود. در کل علاوه بر گزارش در مورد اقدامات خشونت آمیز در گزارش های رسانه ای بیشتر بر خطرات مهاجرت تأكيد شده است ٣٦.٤ درصد گزارش ها در درجه اول با تخلفات قانونی، هزینه ها و نفوذ خارجی سر وکار دارند. با ١٥.١ درصد گزارش ها قابل توجه در مورد احتمال مهاجرت کمتر است. تفاوت های واضح بین رسانه های فردی وجود دارد: “عکس” تأكيد ویژه ای بر خطرات مشابه به برنامه های تلویزیونی مورد بررسی (بیش از ٤٦ درصد ریسک در مقابل ٨-٦ درصد فرصت) قرار می دهد. “جهان” غالبأ بر احتمال مهاجرت با ٣٧.٥ درصد تأكيد می کند. برای مطالعه بیشتر لینک زیر را دنبال کنید

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Hestermann_Die_Unsichtbaren.pdf

https://mediendienst.Integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise-Die-Hestermann-Unsichtbaren.pdf

tun072601

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 13.08.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html