مرز آلمان با وجود کرونا به روی پناهجویان حفاظتی باز شد

با توجه به وجود ويروس همه گیر کرونا، ورود به آلمان در حال حاضر محدود شده است. با اینحال، استثناهایی برای این محدودیت ورود وجود دارد: شهروندان یک کشور اتحادیه اروپا و افرادی از کشورهای دیگر که مجوز اقامت طولانی مدت را دارند، مجاز به ورود هستند. مرز آلمان با وجود کرونا به روی پناهجویان حفاظتی باز شد، استثنائات برای کسانی که به دنبال حفاظت هستند نیز در مورد ورود به آلمان اجرا می شود: افرادی که با الحاق مجدد خانواده وارد آلمان میشوند، ممکن است تا زمانی که اسناد لازم در دسترس شان بیاید، همچنان پیش بیایند. علاوه براین، افراد مایل به درخواست پناهندگی اجازه ورود دارند. این بدان معنی است که پناهندگان درمرز رد نمی شوند و اجازه ورود دارند و از محدودیت های ورود معاف هستند با اینحال همه ورود کنندگان باید مقررات قرنطینه را رعایت کنند و در هنگام ورود برای نشانه های عفونت کرونا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هدف جلوگیری از ورود افراد آلوده به تأسیسات پذیرش اولیه و احتمالاً به خطر انداختن افراد دیگر در آنجا است. آنها به صورت جداگانه در مورد درمان واقدامات قرنطینه تصمیم می گیرند. اداره مهاجرت کیس پناهندگی شما را به شکل کتبی وار میگيرد. برای معلومات مزید در مورد اجازه ورود در آلمان و نیز برای کنترل مرز ها به این آدرس مراجعه کنید

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html

tun090102

Foto: Wikimedia Commons, Raimond Spekking

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 4,078 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts