برنامه های اضافی میتوانند ارزشمند باشند

هر کسی که به طور آشکار از سلامتی خود مراقبت کند میتواند از شرکت بیمه درمانی خود پول یا امتیاز دریافت کند. شما میتوانید با ورزش، کورس یا دوره ایدر مورد تغذیه سالم یا معاینات بهداشتی از شرکت بیمه خود امتیاز کسب کنید. زیرا یک سبک زندگی سالم میتواند به جلوگیری از برخی بیماری ها کمک کند. بههمین دلیل شرکت های بیمه درمانی قانون برنامه های امتیازی بیمه شده خود را ارائه می دهند. کسانیکه به طور منظم در معاینات قانونى تشخیص زود هنگام بيماريها شرکت می کنند، به طور منظم ورزش می کنند یا درمورد تغذیه سالم یانحوه مقابله… Read More

1,190 total views, no views today

READ MORE

امتناع کنندگان ماسک در مدارس با جریمه نقدی روبرو می شوند

دانش آموزان از کلاس ۵ در بادن–وورتمبرگ باید بعد از تعطیلات تابستانی در خارج از کلاس ماسک بزنند. این مورد در راهروها، سالن های سخنرانی، حیاطمدرسه و سرویس های بهداشتی اعمال می شود. هرکسی که به دلیل کرونا به قوانین جدید پایبند نباشد، باید انتظار جریمه نقدی را داشته باشد. مبلغ جریمه نقدی بین ۲۵ تا ۲۵۰ یورو ميباشد. نرخ استاندارد ۳۵ یورو است. این در “فهرست جریمه های جرایم اداری” جدید دولت ایالتی است. قرار است اداره نظم عمومی تخلفاترا کنترل کند. به عنوان مثال برای افرادی که در مغازه ها ماسک ندارند، بسيار گران تمام خواهد شد. اکنون… Read More

1,625 total views, 29 views today

READ MORE

Alles Lüge: Betrug am Telefon und per Mail

Ein Kriminaldelikt hat im vergangenen Jahr im Landkreis Tübingen deutlich zugenommen: das Spoofing (englisch: Täuschung). 454 Mal haben falsche Polizeibeamte versucht, meist ältere Menschen zu betrügen und ihre Angst vor Verbrechen auszunutzen. Das sind 258 Fälle oder fast 130 Prozent mehr als 2018, so das Polizeipräsidium Reutlingen in seiner aktuellen Kriminalstatistik. Die Gauner behaupten zum Beispiel, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Angerufenen auf einer Adressliste stehen. Deshalb sollten sie Geld und wertvolle Sachen einem Polizisten übergeben, der sie abholen würde. Im Schnitt entstand den Opfern ein Schaden von 43.000 Euro (2018: 17.000 Euro). Diese Story ist… Read More

807 total views, 3 views today

READ MORE