زنان درباره زندگی خود در آلمان صحبت می کنند

Das Brückenhaus در توبینگن یک کارگاه آموزشی برای زنان ارائه میدهد. عنوان قلمرو جدید آلمان و زندگی روزمره من”. زنان از ملل مختلف میتواننددر اینجا در مورد زندگی خود صحبت کنند. مهارت خاصی در زبان لازم نیست. این کارگاه از روز پنجشنبه ۸ اکتبر، ساعت ۱۰ صبح در توبينگن بهآدرسWerkstraße 8  آغاز می شود. در مجموع ۱۳ جلسه برگزار می شود. دو ساعت طول می کشد. زنان علاقهمند میتوانند از طریق شماره

٠٧٠٧١٢٠٤١٣٦٣ با خالیکووا نادیرا تماس بگیرند و یا به  nodirabegim.khalikova@tuebingen.de ایمیل ارسال کنند.

tun092908

Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian.

طلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 685 total views,  1 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts