دستگاه پرس شراب ۲۷۰۰ ساله در لبنان کشف شد

شراب سازی در خاورمیانه اختراع شد از یوسف کانجو دقیقا مشخص نیست که چه موقع مردم زراعت انگور را کشف کردند اما مشخص است که قدمت آن بسیار زیاد است. تمام شواهد باستان شناسی نشان می دهد که مردم در خاورمیانه شروع به تولید شراب کردند. تا به امروز فقط چند بقایای باستانی از شراب از جمله سیستم های فشار شراب و مخازن آب یا مخازن زیرزمینی وجود دارد. قدیمی ترین آثار زراعت انگور در خاورمیانه به ششصد سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. در آن زمان شراب را روی خاکهای سنگی یا سنگی که انگور روی آن… Read More

 9,175 total views,  5 views today

READ MORE