پول بیشتر برای والدین در سال جدید

والدین میتوانند از ۱ ژانویه ۲۰۲۱ انتظار پول بیشتر را داشته باشند. کمک هزینه کودک) برای خانوادههایی که درآمد کمی دارند از این تاریخ افزایش می یابد. برای هر کودک به ۲۰۵ یورو افزایش می یابد. والدین علاوه بر اضافه بهاء فرزند و مسکن کمک هزینه فرزند را نیز دریافت می کنند. با استفاده از دفترمزایای خانواده، والدین میتوانند بررسی کنند که آیا میتوانند کمک هزینه فرزند دریافت کنند. در این صورت، میتوانید به صورت آنلاین در اداره مزایای خانواده درخواست دهید. وزارت فدرال خانواده اعلام کرد: کمک هزینه کودک نیز از اول ژانویه ۱۵ یورو افزایش می یابد. سپس نرخ های جدید برای فرزند اول و دوم ۲۱۹ یورو، برای فرزند سوم ۲۲۵ یورو و از فرزند چهارم ۲۴۰ یورو خواهد بود. پیش پرداخت هزینه نگهداری فرزندان تک سرپرست نیز در سال جدید افزایش می یابد – بسته به سن کودک، ۹ تا ۱۶ یورو

اطلاعات بیشتر در مورد

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse

tun120103

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 09.11.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 1,451 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts