خدمات زمستانی در توبینگن

در فصل زمستان، شهر توبینگن جاده های عمومی را با توجه به فوریت پاکسازی می کند. با اینحال، خانوادههای خصوصی و صاحبان مشاغل موظف به پاکسازى فضاى شخصى خود هستند. در صورتى كه برف و یخ لغزنده وجود داشته باشد بايد شن و ماسه در محل ريخته شود. این امر در مورد تمام مسیرها و مناطق با ترافیک عابر پیاده عمومی مجاور ملک صدق می کند. عمدتاً مستأجران باید این كار را انجام دهند نه صاحبان خانه. اطلاعات دقیق تر در این مورد معمولاً در قرارداد خانه ذکر شده، شهرداری توبینگن موظف است که خيابانها و پیاده رو ها را در طول هفته تا ساعت ٧:٣٠ صبح و روز های تعطيل و آخر هفته تا ساعت ٩:٠٠ پاكسازى كند و سنگ ريزه بريزد. در صورتیکه دوباره برف ببارد يا یخ لغزنده وجود داشته باشد شهرداری تا ساعت ٩:٠٠ شب موظف به پاکسازى میباشد. انبار سنگریزه در توبینگن با سنگریزه پر شده است. آنها به صورت رایگان در دسترس خانوارهای خصوصی است. لوکیشن محل برای سنگریزه های رایگان نشانهگذاری شده است. یک نقشه کلی از شهر توبینگن به صورت آنلاین در دسترس است. انبار های شن و سنگریزه در زمان زمستان مجدداً پر نمیشود، به استثناى یک مورد: مزرعه

Schwärzlocher

در امتداد خط راه آهن

www.tuebingen.de/winterdienst

tun120802

Foto: Thomas Max Muller/pixelio

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 1,668 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts