در صورت قرنطینه چه باید کرد؟

کسی که به ویروس کرونا مبتلا شده و یا رابطه نزدیک با افراد کرونایی داشته باید قرنطینه شود.این تصمیم رامرکز بهداشت گرفته است.چگونه با افراد فامیل رفتار شود، که به آنها سرایت نکند؟ مرکز فدرال آموزشبهداشت میگوید

فردی که در قرنطینه است باید در یک اطاق انفرادی باشد که بتواند بهخوبی هوای آن را عوض کند

ستاد مرکزی فدرال توصیه میکند،بیمار ویا احتمالا فرد مبتلا در ارتباط با دیگران ماسک بزند و اساسا دستانخود را حداقل ۲۰ ثانیه با صابون بشویید.همچنین افراد دیگر فامیل هم باید مرتبا دستان خود را بشورند. صورت بخصوص دهان، بینی وچشمها نباید با دستها لمس شوند. از تماس نزدیک جسمی با فرد آلوده بایدخوداری شود. در اینجا نیز حداقل فاصله ۱.۵ متر اعمال میشود. بیمار نباید با فامیل یک جا غذا بخورد. آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و بقیه اتاقها باید به طور مرتب هوای تازه داشته باشد . لباسها و ظرفها هم بایدجدا باشد.سطوحی که توسط فرد بیمار لمس شده است باید مرتبا با مواد ضد عفونی تمیز شوند

tun102009

Auch innerhalb der Familie müssen im Quarantäne-Fall die AHA-Regeln eingehalten werden. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html