بزار خوک درونت بیاد بیرون!

„بزار خوک درونت بیرون بیاد“ اين یک ضرب المثل آلمانی است و به معنای از زندگی لذت بردن است، به عنوان مثال برای جشن گرفتن در یک مهمانی. با اینشعار، موزه شهر بازدید کنندگان را به یک نمایشگاه خانوادگی دعوت میکند تا ضرب المثل ها و گفته های آلمانی را با تمام حس حدس بزنند. ضرب المثل ها دریک اتاق در ایستگاه های مختلف ارائه شده است. در یک اتاق تاریک فرصتی برای احساس ضرب المثل وجود دارد. کارتون ها و فیلم های پانتومیم در سایرایستگاه های رسانه ای دیده می شوند. در اینجا نیز ایده خوبی است که اصطلاحات… Read More

 4,211 total views

Attention horticulturists

Who would like to do gardening and is looking for a plot of land for this? Swabians say “Gütle” or “Stückle” to such allotment gardens. The city of Tübingen is now looking for sponsors who want to garden on urban land. The city also offers public areas such as planters or the area around fountains or playgrounds. The city’s “Stückle” can then be replanted and maintained, however, they can’t be used to plant vegetables or for commercial purposes. More information, contact details and an application form are available at: https://www.tuebingen.de/21149.html#/3607 tun21041301 Viele Familien in Baden-Württemberg bewirtschaften in ihrer Freizeit ein… Read More

 6,916 total views

پناهندگان جوان به زمان بیشتری برای ادغام نیاز دارند

شما باید به پناهندگان جوان فرصت بیشتری بدهید تا در آلمان ادغام شوند. این نتیجه ای است که آلبرت شر و هلن برایت به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی علوم اجتماعی در دانشگاه آموزش و پرورش فرایبورگ به آن رسیده اند. شما با جوانان پناهنده و پناهجویان در بادن-وورتمبرگ مصاحبه کردید. در حال حاضر انتظار می رود که این جوانان در مدت زمان کوتاهی به „دستاوردهای ادغام“ خاصی دست یابند: زبان آلمانی را یاد بگیرند و مدارک تحصیلی و حرفه ای را کسب کنند. با اینحال برای برخی از جوانان پناهنده ارائه این خدمات تا حدود ۲۱ سالگی قابل… Read More

 4,011 total views

Stark im Beruf: Förderung von Müttern mit Migrationsgeschichte

Das Bundesfamilienministerium unterstützt mit seinem Programm „Stark im Beruf“ Mütter mit Migrationshintergrund. Das Programm läuft noch bis Mitte 2022. Ziel des Programms ist es, erwerbsfähige Mütter auf ihrem Weg in eine Erwerbstätigkeit individuell zu unterstützen. Konkret erhalten die Frauen unter anderem Hilfe bei der Organisation von Kinderbetreuung, Anerkennung von Abschlüssen, Vermittlung von Praktika, Ausbildung oder Arbeitsstellen sowie Qualifizierungen und Trainings für Zertifikatsprüfungen. Dazu gibt es rund 90 Kontaktstellen bundesweit, die Beratung und Informationen zu allen Fragen bieten und Fördermöglichkeiten aufzeigen. Eine davon befindet sich in Tübingen, mehr Informationen unter: https://team-training.de/ Alle Kontaktstellen in Deutschland sind auf dieser Karte auffindbar: https://www.starkimberuf.de/praxis/projektstandorte… Read More

 3,579 total views

Integration policy too short-term: Germany loosens in international ranking

In the current issue of the international integration ranking, Germany is longer in the top ten. The “Migrant Integration Policy Index” (MIPEX) has measured the integration of migrants in 52 countries for the fifth time. Since 2007, an international research team has been studying how different countries support new migrants in being part of the society. Germany’s integration policy has become more restrictive. This is in part a reaction to the “Refugee Summer 2015”. Other countries, such as Ireland, Luxemburg and Spain, have had a more inclusive integration policy in the last five years. As in 2015, Germany’s integration places… Read More

 2,397 total views

Let the pig out!

“Let the pig out” is a German expression and means to act out, for example to celebrate at a party. Under this motto, the city museum invites visitors to a family exhibition to guess German proverbs and sayings with all their senses. The proverbs are presented in a room installation: In a darkened room for example there is the opportunity to feel proverbs. At other media stations you can see cartoons and pantomime films. Here, too, there is a playful way to get to know the idioms. Thanks to a floor guidance system and audio guides blind and deaf people… Read More

 3,498 total views,  1 views today

هشدار کلاه برداری پیامکی

در دوران کرونا، بسیاری از کالاها از طریق اینترنت سفارش داده می شوند. کلاهبرداران از این مزیت استفاده می کنند. آنها برای ارسال بسته ها پیامک می فرستند. این لینک ها منجر به ورود به Smishingوبسایت های جعلی می شود. مجرمان میخواهند نرم افزار آسیب زننده را پخش کنند یا داده هایی مانند رمز عبور یا شماره کارت اعتباری شما را بدست آورند. این   نامیده می شود، اصطلاحی برگرفته از پیام کوتاه و فیشینگ است. متخصصان اینترنت به پلیس توصیه می کنند: تحت هیچ شرایطی روی لینک ها و أپ های ناشناخته کلیک نکنید یا برنامههای شخص ثالث را… Read More

 1,891 total views

پناهنده و به دنبال آپارتمان

محمد نظیر مومند (تحقیق) و دکتر ولفگانگ سانوالد (متن وتحقیق) فاطیما و محمد به دنبال یک آپارتمان هستند. هر دو آنها در سال ۲۰۱۵ خارج از آلمان زندگی میکردند. هر دوآنها در خانههایی، که متعلق به خانوادههایشان بود زندگی میکردند. خانه پدری محمد در Pulchumry Baghla در افغانستان بود. این مکان به “مسکو کوچک “ شناخته شده است، زیرا بیشتر بانوان در این شهردر مکانهای عمومی بدون حجاب وچادر هستند. در آنجا متداول است که تشکها را مستقیما به روی زمینمیگذارند. محمد و برادرش نیز در این اتاق مشترک (پذیرایی) کمد نداشتند؛ آنها لباس های خود را به رختکنهای اتاق… Read More

 14,702 total views,  2 views today

2700-year-old wine press discovered in Lebanon

The wine industry has its origin in the Middle East Youssef Kanjou It is unknown exactly when the people knew the wine industry, but it is clear that is very ancient, as well as all the archaeological evidence that it started in the Middle East. At the same time, until now there are a few ancient evidence has been discovered about this the industry, such as facilities and ponds. The oldest traces in the Levant were found on the wine industry dating back to the sixth millennium BC. The win press in that period consisting of rock or stone floors… Read More

 7,116 total views

1 2 3 4 5 11