تقریباً دیگر هیچ الزامی برای تست کرونا در فضای باز وجود ندارد

زندگی دوباره آسان می‌شود. از پنجشنبه ۱۰ ژوئن قوانین جدید وجود خواهد داشت. ضمنا برای رویدادهای فضای باز، پذیرایی در فضای باز، استخرهای شنا درفضای باز و آموزش های ورزشی در فضای باز، آزمایش اجباری کرونا دیگر لازم نیست. این اطلاعات از لندراتس‌آمت توبینگن است. ۵۰ نفر میتوانند داخل و خارج در رستوران هاى کوچک جشن بگیرند. اگر چه کماکان به آزمایش یا اثبات بهبودی یا واکسیناسیون کامل نیاز است. حداکثر ۷۵۰ بازدید کننده میتوانند بدونتست در تئاتر، سینما و کنسرت های فضای باز در مراسم شرکت کنند. هنگام رفتن به آرایشگاه دیگر نیازی نیست که تست به همراه داشته… Read More

 3,429 total views

Den Impfausweis gibt es auch digital

Vollständig Geimpfte müssen den gelben Impfausweis bald nicht mehr mitnehmen. Sie können auch mit dem Smartphone nachweisen, dass ihre Corona-Impfung komplett ist. Baden-Württemberg startet am Montag, 14. Juni, mit dem digitalen Impfausweis. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Ab diesem Tag geben die Impfzentren nach der zweiten Impfung digitale Nachweise aus. Darauf ist ein QR-Code. Der Code kann mit der kostenlosen CovPass-App oder der Corona-Warn-App – zu finden im App-Store – gelesen werden und wird auf das Smartphone geladen. Der QR-Code ist aber auch ausgedruckt gültig. Wer beide Impfungen schon in einem Impfzentrum bekommen hat, erhält den digitalen Impfausweis in den… Read More

 4,494 total views