ورزش مدارس و مراسم فارغ التحصیلی مجاز است/ماسک اجباری به مدت دو هفته پس از تعطیلات

مدارس در بادنوورتمبرگ کمی قبل از تعطیلات به حالت عادی برمیگردند و ورزش در همه مدارس مجاز است. این موضوع تا زمانی اعمال می شود که کمتراز ۵۰ نفر جدید در هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر از ساکنان یک منطقه در طی یک هفته به ویروس کرونا آلوده شده باشند. علاوه بر این، دوباره مراسم فارغ‌ التحصیلیبرگزارمی شود. تعداد عفونتهای جدید در هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در طی یک هفته در بادنوورتمبرگ زیر حد مجاز ۱۰نفر ثابت مانده است. بنابراین، طبق آیین نامهجدید ایالتی کرونا از ۲۸ ژوئن، حداکثر ۵۰۰ نفر بدون تست کرونا و اثبات واکسیناسیون مجاز به جشن در اتاقهای بسته هستند. به گفته نخست وزیر

(Winfried Kretschmann)

در بادنوورتمبرگ پس از تعطیلات تابستانی، دانش آموزان مجبور هستند برای مدت دو هفته دوباره در کلاس ماسک بزنند. به این صورت کشور میخواهد ازانتشار نوع دلتا ویروس کرونا که در اصل در هند ظاهر شده است، توسط مسافران جلوگیری کند.

tun21063001
Restaurant neben der Neckarbrücke.Foto:tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

 5,147 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts