هشدار از حمله کاترپیلارها بر روی درختان بلوط

کرم صدپا روی درختان بلوط یک نوع پروانه است. نسل جوان آن نوعی از کاترپیلار است که در اواخر ماه می به وجود میاید.”موهای نیش دار سر آنها” باعث ایجاد التهاب پوست، خارش شدید پوست و التهاب چشمها یا مجرای تنفسی در افراد میشود. تماس مستقیم با کاترپیلارها و شبکه هایی که در آن سکونت دارند بسیارخطرناک است. بادهای شدید باعث پخش شدن موهای کاترپیلارها را از درختان آلوده در فضا میشود. کاترپیلارها در سالهای اخیر تا اکنون گسترش یافته اند و تقریباً در تمام تنه درختان بلوط جا گرفته اند. کاترپیلارهای بلوط در جنگل ها از بین برده نمیشود. اگر نیاز بود جنگلبان ها در صورت وجود خطر تجمّعات افراد با کوره های کباب و زمین های بازی یا نیمکت ها را مسدود میکنند. مقام ولسوالی توصیه میکند تا وارد مناطق آسیب دیده نشوید و از هرگونه تماس با حشرات خودداری کنید. اگر قرار است شما در نزدیکی درختان آسیب دیده باشید، باید گردن یا ساعد دست خود را بپوشانید، هنگام برگشت به خانه هرچه زودتر لباس خود را عوض کنید و دوش بگیرید. افرادی که علائم این بیماری را دارند باید به دکتر مراجعه كنند.
tun060201

Tübingen am Neckar. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 8,259 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment

Contact Us

Magazine Html