کافه زبان روتنبورگ دوباره باز است

در کافه زبان، پناهندگان و مهاجران میتوانند مهارت های زبان آلمانی خود را با داوطلبان بهبود بخشند. هر چهارشنبه از ساعت ۵:۳۰ عصر باز می شود. درساختمان کنار برج در زمین د ها ال سابق است. بازدید کنندگان تعیین می کنند که چه چیز و چگونه یاد گرفته شود قهوه، کیک، شیرینی، میوه و همچنین مراقبت ازکودک وجود دارد. از کل پیشنهاد میتوان به صورت رایگان استفاده کرد. اگر میخواهید بیایید، باید واکسینه، بهبود یافته یا روزانه آزمایش شوید. قوانین فعلی کروناباید رعایت شود. این همان چیزی است که کارگزار پناهندگان ولفگانگ یونگلینگ در یک بیانیه مطبوعاتی نوشت. در تعطیلات تابستان نیز کافه زبان دایر است.

tun21072102
Sicht auf den Neckar in Rottenburg.Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 2,224 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts