سوسک در آپارتمان

بسیاری از حشرات مضر در آپارتمان های آلمان می خزند. این شامل سوسک آلمانی است. برخی دیگر آنها را سوسک، سوسک آشپزخانه ای یا سوسک های بالدار نیز می نامند. طول آن حدود ۱۳ تا ۱۶ میلی متر است، کهربا، دارای شش پا و دو شاخ بلند است. این نوع سوسک اگرچه بال دارد اما فقط میتواند روی زمینراه برود. در طول روز او در شکاف دیوارها و مبلمان مخفی می شود. اگر بسیاری از سوسک ها در طول روز قابل مشاهده باشند، این نشان دهنده هجوم بیشترآنها است. معمولاً آنها شب هنگام بیرون می آیند و مثلاً در آشپزخانه به دنبال غذا می گردند. بعضی از آنها بوی نامطبوع دارند. برخی بوی آن را بوی ملایم،شیرین یا مانند بادام توصیف می کنند. آنها در نتیجه و از طریق دفع مدفوع یا بزاق غذا را خراب می کنند. آنها میتوانند میکروب ها و بیماری های عفونی را منتقلکنند، باعث آسم یا آلرژی شوند. اول از همه، تمیز نگه داشتن اتاق کمک می کند. اگر سوسک در خانه خود دارید، میتوانید تله های چسبنده را با طعمه قرار دهید. برای مورد های ناجور طعمه غذایی و سمی وجود دارد.

tun21072101
Die Schabe, ein Ungeziefer in der Wohnung.Foto: tünews INTERNATIONAL / Wolfgang Sannwald.

 3,152 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts