اختلاف بر سر واکسیناسیون کرونا برای جوانان

همه ایالت های فدرال باید به جوانان بین ۱۲ تا ۱۷ سال پیشنهاد واکسیناسیون علیه کرونا را ارائه دهندبا اطلاعات دقیق، به عنوان مثال در مراکز واکسیناسیونیا با پزشکان. این تصمیم توسط وزیران بهداشت ایالتی و فدرال تعیین شد. این تصمیم بحث های داغی را برانگیخت. کمیسیون دائمی واکسیناسیون اطلاعاتبیشتری میخواهد. کمیسیون دائمی واکسیناسیون (استیکو) مستقر در موسسه روبرت کخ تا کنون تنها واکسیناسیون نوجوانان مبتلا به بیماریهای قبلی مانند دیابت یااضافه وزن پاتولوژیک (چاقی) را توصیه کرده است. استیکو هنوز نمیخواهد توصیه کلی کند. توماس مرتنس، رئیس استیکو گفت: شما امنیت اطلاعات لازم راندارید. از سوی دیگر، آژانس دارویی اروپا (EMA)، واکسن های بایونتک و مدرنا را برای افراد ۱۲ تا ۱۷ساله تأیید کرده است. برخی از انجمن های پزشکیواکسیناسیون را رد می کنند / شورای دانشجویی آن را درخواست می کند. بسیاری از پزشکان در حال حاضر کودکان ۱۲ تا ۱۷ساله را واکسینه می کنند. انجمنفدرال پزشکان اطفال از تصمیم واکسیناسیون وزراء انتقاد کرده است. سخنگوی انجمن ملی پزشکان قانونی بیمه سلامت نیز سیاستمداران را متهم کرد که هیچ اقدامحفاظتی دیگری انجام نداده اند تا امکان تدریس در کلاس درس پس از تعطیلات تابستانی امکان پذیر باشد. از سوی دیگر، شورای دانش آموزان مدرسه ایالت بادنوورتمبرگ از سریعترین پیشنهاد واکسیناسیون ممکن برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله حمایت میکند. به این ترتیب، میتوان عملکرد منظم در مدارس را پس ازتعطیلات تابستانی تضمین کرد. در حال حاضر، حدود ۲۰ درصد از افراد زیر ۱۸ سال واکسینه شده اند، تقریباً نیمی از آنها به طور کامل واکسینه شده اند. درمرکز واکسیناسیون توبینگن، جوانان فقط واکسن بایونتک را دریافت می کنند. سود و ریسک را بررسی کنید، هنگام ارزیابی مزایا یا خطرات واکسیناسیون، والدینبا تصمیم سختی روبرو می شوند. تا کنون دانشمندان تصور می کنند که نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله به ندرت مبتلا به کرونا می شوند. به همین دلیل است که اینمتخصصان معتقدند اگر زنان و مردان بیشتری بین ۱۸ تا۵۹ سال واکسینه شوند، منطقی تر خواهد بود. در این گروه سنی، حفاظت هنوز کافی نیست. هنوز بسیاریدر مورد آن به اندازه کافی تحقیق نشده است. کودکان میتوانند از پیامدهای طولانی مدت بیماری کرونا رنج ببرند. اما اطلاعات زیادی در مورد (کوید طولانی) دردست نیست. این امر در مورد التهابات نادر ماهیچه قلب در پسران و مردان جوان نیز صدق می کند. دانشمندان در کشورهای مختلف در حال بررسی این هستند کهآیا ارتباطی با واکسیناسیون کرونا وجود دارد یا خیر. کشورهای مختلف، توصیه های متفاوت کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و لهستان واکسیناسیون را برایجوانان توصیه می کنند. از زمان شیوع ویروس دلتا به ویژه ویروس در اسرائیل، تعداد واکسیناسیون در بین جوانان آنجا به شدت افزایش یافته است. بحث موافق ومخالفی که در آلمان هست در اسرائیل وجود ندارد. مرکز بهداشت ایالات متحده (CDC) همچنین واکسیناسیون جوانان را توصیه می کند. یک دلیل: همه گیری تنهادر صورتی متوقف می شود که وسیع ترین بخش ممکن از مردم واکسینه شده باشند. موسسه روبرت کخ جنبه های زیادی از واکسیناسیون جوانان را ارائه می دهد.

tun21080501
Bei der Impfung.Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

 6,216 total views,  4 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts