عليرغم آسبيلدونگ يا تحصيل: موانع به رسمیت شناختن مدارک خارجی

از اوته كايزر لبنا الهندی یک هدف دارد. این دختر ۳٦ ساله سوری میخواهد در حرفه ای واجد شرایط کار کند. و: “من میخواهم یک شرایط امن با در دست داشتن مدارکم داشته باشم “. اما برای انجام این کار، او باید موانع زیادی را پشت سر بگذارد. مقامات آلمانی فقط تا حدی مدارک تحصیلی و تحصیل او در سوریه را به رسمیت می شناسند. شورای منطقه ای مسئول در اشتوتگارت او را در سال ۲۰۱۹ به عنوان “دارای مدرک تحصیلی متوسط” معرفی کرد. این سطح مربوط به گواهینامه خروج از دبیرستان یا مدرک ورود به کالج فنی است. با… Read More

 8,494 total views,  2 views today

READ MORE

Social assistance: Forms online

From now on, citizens of the city of Tübingen can apply for social benefits without having to appear in person for an appointment. For example, anyone who wants to apply for housing benefit or help with living expenses can fill out the form online, print it out and send it to the city by post. The appropriate forms can be found under the keyword “Social benefits” at www.tuebingen.de/formulare tun21081101 Im Tübinger Bürgerbüro befindet sich auch die Meldebehörde. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian. Latest information on Corona: Click here  3,819 total views

 3,819 total views

READ MORE