در مدارس اجازه داريد بدون ماسک سر کلاس بشینید

استفاده از ماسک در مدارس بادن-وورتمبرگ تا حدودی راحت تر می شود. از روز دوشنبه ۱۸ اکتبر، دانش آموزان دیگر مجبور نیستند هنگام نشستن از ماسکاستفاده کنند. وزیر آموزش و پرورش ترزا شوپر این تغییر را چنین توضيح داد: ماسک ها ارتباط را دشوارتر میکنند و مانعی برای یادگیری زبان هستند. کودکانهمچنین باید حالات چهره را ببینند. به گفته وزارت فرهنگ علاوه براین، تعداد فعلی عفونت ها در بادن-وورتمبرگ در مدارس امکان تغییر زود هنگام به سمتعادی شدن را فراهم کرده است. اما در همه جای ساختمان مدرسه، دانش آموزان هنوز باید ماسک بزنند و سه تست کرونا سریع یا دو آزمایش PCR در هفته انجامدهند. مطابق مقررات، کرونا آرام شده، در اصطلاح هشدار لغو می شود. سطح هشدار زمانی اعمال می شود که ۳۹۰ بیمار مبتلا به کرونا در بخش های مراقبت ویژه در سراسر کشور تحت درمان قرار گیرند. دانش آموزانی که تست کرونا مثبت داده اند باید همچنان در قرنطینه باشند. همکلاسی های شما روزانه به مدت پنجروز در مدرسه مورد آزمایش قرار میگیرند. آنها همچنین مجبورند به مدت پنج روز مجدداً از ماسک استفاده کنند. اطلاعات بیشتر و ارقام مربوط به عفونت هایکرونا در آدرس ذیل موجود است

www.km-bw.de

استفاده از ماسک در کلاس ها از ۱۸ اکتبر راحت تر می شود.

tun 21100401

Masken in der Schule. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 2,332 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html