افراد واکسینه نشده باید با مدل-2G در بیرون بمانند

دولت ایالت بادنوورتمبرگ مقررات کرونا را تغییر داده است كه از جمعه ۱۵ اکتبر قابل اجرا است. به گفته دولت ایالت، میزان واکسیناسیونهنوز به اندازهکافی بالا نیست“. بنابراین، نمیتوان همه محدودیت ها را لغو کرد. به ویژه افرادی که واکسیناسیون نشده اند به شدت بیمار می شوند و باید در بیمارستان بستریشوند. قوانین فقط برای کسانی که واکسینه شده اند و کسانی که بهبود یافته اند، تسهیل می شود. نکته جدید این است که طبق مدل به اصطلاح ۲G، برگزار کنندگانکنسرت ها، تئاترها و جشنواره های شهری و همچنین ارائه دهندگان خدمات (به عنوان مثال رستوران ها و آرایشگاه ها) و فروشندگان میتوانند، در صورت تمایل،به افراد واکیسنه شده و یا بهبود یافته اجازه ورود بدهند. در این صورت افراد واکسینه نشده باید بیرون بمانند. سازمان دهندگان، ارائه دهندگان خدمات و فروشندگانباید این را در اطلاعیه ای روشن کنند. افراد واکسینه شده و بهبوديافته دیگر نیازی به ماسک ندارند. با اینحال، کارکنان هنوز باید ماسک بزنند. برای افرادی که بهدلایل پزشکی نمیتوانند واکسینه شوند، و همچنین برای زنان باردار و شیرده استثناء برای دسترسی به ۲G وجود دارد. با اینحال، آنها به یک آزمایش سریع منفی(رایگان برای آنها) نیاز دارند، مانند جوانان تا ۱۷سالگی که دیگر به مدرسه نمی روند. محدودیت ها برای کودکان و دانش آموزان تا ۱۷ سال شامل نمی شود. اگرتعداد مبتلایان به کرونا به میزان قابل توجهی افزایش نیابد و اگر سازمان دهندگان از قانون ۲G استفاده کنند، افراد واکسینه شده و بهبود يافته با مدارک دیگر نیازیبه استفاده از ماسک در دوره های ادغام، آوسبیلدونگ و آموزش رانندگی ندارند. تا زمانی که تعداد افراد مبتلا به طور قابل توجهی افزایش نیابد، هیچ محدودیتی درجلسات و جشن های خصوصی وجود ندارد.

tun21101402

Das Landtagsgebäude in Stuttgart. Foto: tünews INTERNATIONAL.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 3,784 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts