هالووين

مراسم شب قبل (Allerheiligen) یا هالووین از ٣١ اکتبر تا ١ نوامبر، به روشی خاص در اصل دربين  کاتولیکهاى ايرلند رایج بود. مهاجران ایرلندی بعدها آدابو رسوم خود را به یاد وطن قدیمی خود به ایالات متحده وارد كردند و آن را گسترش دادند. از دهه ١٩٩٠، هالووين با آداب و رسوم آمریکاییدر اروپا نیزگسترش یافته است. در آستانه روز همه مقدسین، جوانان و کودکان لباس زامبی یاشخصیت های ترسناک دیگر می پوشند و گروهی از يك خانه به خانه ديگر میروند. آنجا در می زنند تا شیرینی بخواهند و ميگويند: شيرينى جات، در غير اينصورت شرارت وجود خواهد داشت!“

tun21102601
An Halloween ist es Brauch, Grimassen in Kürbisse zu schnitzen und damit den Hauseingang zu verzieren. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 4,139 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html