دو هندوانه در یک دست

 در وقت ناهار، خواربار فروشی که محمد از افغانستان در آنجا آموزش میبیند، بسيار شلوغ است. بسیاری در وقت ناهار می آیند تا خريدهاى خود را انجام دهند. هنگام خرید باید سریع باشند. محمد هميشه لبخند می زند: „مردم بايد دوباره به سر کار یا مغازه بعدى بروند. در عجله، برخی از مشتریان رسید را مى گيرند“، اماکالا را در صندوق فراموش ميكنند. حتی برخی کارت های بانکی خود را در دستگاه کارتخوان جا ميگذارند اما محمد نگاهی بیدار دارد و مشتریان را دوباره فرامی خواند و كارت بانكى يا خريد را به آنها تحويل ميدهد. اکثر آنها متعجب و… Read More

 27,814 total views

Stricter rules at work and on buses and trains

Corona infections continue to rise rapidly. There are hardly any free beds left in the intensive care units. Planned operations have to be postponed. This is one of the reasons why there are once again stricter Corona rules starting on Wednesday, November 24th. Throughout Germany, the new Infection Protection Act stipulates that passengers on buses and trains must be vaccinated, recovered or have a current rapid test (3G). Employees must also be vaccinated, recovered or tested if they want to go to work. This has been decided by the Bundestag and the Bundesrat. A rapid test may only be valid… Read More

 5,366 total views,  1 views today